Krpa Transped s.r.o.www.transped-krpa.cz

Objednávka na přepravu

I. Přepravu objednává a hradí příkazce / název a sídlo firmy dle Výpisu z OR nebo dle ŽL popř. koncese , IČO, DIČ, jméno osoby, která objednává přepravu. Přepravy se řídí právním režimem ÚMLUVY CMR a všeobecnými zasilatelskými podmínkami Svazu spedice a skladování, v případě vnitrostátní přepravy Silničním přepravním řádem a Obchodním zákoníkem ČR/.
   
II. Objednáváme u Vaší firmy zajištění a obstarání přepravy dle těchto dispozic:
   
  1. Druh vozidla, typ dopravního prostředku, kterým být přeprava provedena:
  2. Množství zboží /tuny, m3/:
  3. Počet přeprav, které mají být provedeny v požadovaném termínu:
  4. Termín nakládky /datum, popř. předpokládaná hodina/:
  5. Místo nakládky:
      stát:
      pořadí nakládek:
      adresy:
      telefony:
      kontaktní osoby:
  6. Údaje o zboží k přepravě:
      druh zboží:
      počet palet:
      počet krabic:
      způsob balení:
      potřeba jeřábu:
  7. Rozměry zboží:
      délka:      šířka:      výška:      počet ložných metrů:
  8. Clení při nakládce, popř. hraniční odbavení:
  9. Termín vykládky:
  10. Místo vykládky:
      stát:
      pořadí vykládek:
      adresy příjemců:
      telefony:
      kontaktní osoby:
  11. Clení při vykládce:
  12. Sjednaná cena za přepravu z místa nakládky do místa vykládky /ALL IN, nebo poplatky zvlášť k ceně /pozor na DPH u vnitrostátní přepravy/
  13. Splatnost faktury za přepravu se sjednává do dní, po obdržení faktury
s příslušnými doklady o provedení přepravy
  14. Příkazce požaduje připojištění zboží během přepravy - ANO / N E
      a/ hodnota přepravovaného zboží činí
      b/ zavazuji se částku za připojištění zboží uhradit společně s částkou za dopravu
III.   Jiné údaje a pokyny příkazce k přepravě:
Datum: Objednal příkazce:
 
Poznámka: Pracovník, který přijímá objednávku od příkazce provede upřesnění přepravních dispozic a potvrzení o plnění objednávky provede až po odsouhlasení všech výše uvedených údajů s příkazcem.